Stroje a zařízení

Příkazové bezpečnostní značky pro stroje a zařízení se instalují v místech, kde v případě havárie hrozí úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch či poškození stroje, zařízení, systému nebo jiného majetku. Nejčastějšími příkazy jsou pokyny vypni, zavři a zhasni.

Proto je nutné viditelně označit hlavní uzávěry, vypínače a ovladače strojů, zařízení, systémů nebo elektrické energie. Instalace příkazových značek je nutná i v případě speciálních pokynů pro práci se stroji, jako je například nutnost odborně školené obsluhy či možnost ohrožení života při pouhém přiblížení.

Stránka 1 z 1 - 10 položek celkem
OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU
od 6 Kč včetně DPH
od 4,96 Kč

Příkazová značka OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU upozorňuje na nutnost sejmout, odstranit nebo...

Kód: 1394_200
ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN PROVĚŘENÝ PRACOVNÍK
od 6 Kč včetně DPH
od 4,96 Kč

Příkazová značka ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN PROVĚŘENÝ PRACOVNÍK upozorňuje na nutnost provádět obsluhu stroje...

Kód: 253908_200
OPRAVUJ-ČISTI-SEŘIZUJ JEN ZAJIŠTĚNÝ STROJ V KLIDU
od 12 Kč včetně DPH
od 9,92 Kč

Příkazová značka OPRAVUJ-ČISTI-SEŘIZUJ JEN ZAJIŠTĚNÝ STROJ V KLIDU upozorňuje na nutnost provádět opravy,...

Kód: 253922-1_200
VYPNI V NEBEZPEČÍ!
12 Kč včetně DPH
9,92 Kč

Příkazová značka VYPNI V NEBEZPEČÍ! upozorňuje na nutnost vypnout stroj, zařízení, systém nebo ovladač v případě...

Kód: 253913_100
VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K EL. ZAŘÍZENÍM - ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ !
od 14 Kč včetně DPH
od 11,57 Kč

Příkazová značka VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K EL. ZAŘÍZENÍM - ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM...

Kód: 298111_100
PŘED ODCHODEM VYPNI PROUD
od 19 Kč včetně DPH
od 15,70 Kč

Příkazová značka PŘED ODCHODEM VYPNI PROUD upozorňuje na nutnost vypnout přívod elektrického proudu před...

Kód: 253925_100
PŘED ODCHODEM ZAVŘI PŘÍVOD PLYNU
od 19 Kč včetně DPH
od 15,70 Kč

Příkazová značka PŘED ODCHODEM ZAVŘI PŘÍVOD PLYNU upozorňuje na nutnost uzavřít přívod plynu před odchodem...

Kód: 253925-1_100
PŘED ODCHODEM ZHASNI SVĚTLA A VYPNI SPOTŘEBIČE
od 19 Kč včetně DPH
od 15,70 Kč

Příkazová značka PŘED ODCHODEM ZHASNI SVĚTLA A VYPNI SPOTŘEBIČE upozorňuje na nutnost zhasnout světla a vypnout...

Kód: 253916-1_100
PŘED VSTUPEM VYPNI VYPÍNAČ V KABINĚ JEŘÁBU
od 19 Kč včetně DPH
od 15,70 Kč

Příkazová značka PŘED VSTUPEM VYPNI VYPÍNAČ V KABINĚ JEŘÁBU upozorňuje na nutnost vypnout vypínač v kabině...

Kód: 253915-1_100
PŘED VÝSTUPEM NA JEŘÁB VYPNI HLAVNÍ TROLEJ!
od 19 Kč včetně DPH
od 15,70 Kč

Příkazová značka PŘED VÝSTUPEM NA JEŘÁB VYPNI HLAVNÍ TROLEJ! upozorňuje na nutnost vypnout hlavní trolej před...

Kód: 253915_100