Chemické látky, záření a laboratoře

Výstražné symboly chemické látky, záření a laboratoře varují před poleptáním, popálením nebo jiným nebezpečím poškození zdraví, k němuž může dojít například ve výzkumných ústavech, nemocnicích nebo laboratořích. Výstražné značky musí být umístěny na vhodných místech, musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

Stránka 1 z 1 - 9 položek celkem
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ
od 6 Kč včetně DPH
od 4,96 Kč

Výstražná značka NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ upozorňuje na nebezpečí popálení v místech, kde hrozí kontakt s s ohněm nebo...

Kód: 200503_200
NEBEZPEČÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI
od 6 Kč včetně DPH
od 4,96 Kč

Výstražná tabulka NEBEZPEČÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI upozorňuje na nebezpečí poškození zdraví v místech, kde hrozí...

Kód: 200604_200
NEBEZPEČÍ STYKU S LEPTAVÝMI LÁTKAMI
od 6 Kč včetně DPH
od 4,96 Kč

Výstražná tabulka NEBEZPEČÍ STYKU S LEPTAVÝMI LÁTKAMI upozorňuje na nebezpečí poleptání v místech, kde hrozí kontakt...

Kód: 200503-1_200
POZOR LASEROVÉ ZÁŘENÍ
od 6 Kč včetně DPH
od 4,96 Kč

Výstražná tabulka POZOR LASEROVÉ ZÁŘENÍ upozorňuje na nebezpečí laserového záření, a tedy i na nebezpečí poškození...

Kód: 200922_200
BIOLOGICKÉ RIZIKO
10 Kč včetně DPH
8,26 Kč

Výstražná značka BIOLOGICKÉ RIZIKO upozorňuje na nebezpečí poškození zdraví v místech, kde hrozí kontakt s...

Kód: 210241_100
NEBEZPEČNÉ NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
od 12 Kč včetně DPH
od 9,92 Kč

Výstražná značka NEBEZPEČNÉ NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ upozorňuje na výskyt neionizujícího záření a nebezpečí poškození zdraví.

Kód: 200207_200
NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU
od 17 Kč včetně DPH
od 14,05 Kč

Výstražná tabulka NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU upozorňuje na výskyt nebezpečného neviditelného...

Kód: 200202_100
KONTROLOVANÉ PÁSMO
od 19 Kč včetně DPH
od 15,70 Kč

Výstražná značka KONTROLOVANÉ PÁSMO upozorňuje na monitorovaný a vymezený, zpravidla stavebně oddělený prostor, kde...

Kód: 200201-1_100
NEBEZPEČÍ OTRAVY
od 19 Kč včetně DPH
od 15,70 Kč

Výstražná značka NEBEZPEČÍ OTRAVY upozorňuje na nebezpečí poškození zdraví v místech, kde hrozí kontakt s...

Kód: 200700-1_100