Příkazové bezpečnostní značky

Příkazové značky pomáhají zajišťovat bezpečí při práci. Stanoví pokyny a chování na všech pracovištích, přístupových cestách a dveřích v prostoru, kde je stanoven příslušný příkaz. Příkazové bezpečnostní značení musí být umístěno tak, aby bylo dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

Příkazové značky, tabulky a symboly mají podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a podle ČSN ISO 3864-1 kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí. Modrá část zaujímá nejméně 50 % plochy bezpečnostní značky.

Stránka 1 z 4 - 38 položek celkem
NEBEZPEČÍ ÚRAZU - ZAJISTI LÁHVE NA PLYN PROTI PÁDU
od 5 Kč včetně DPH
od 4,13 Kč

Příkazová značka NEBEZPEČÍ ÚRAZU - ZAJISTI LÁHVE NA PLYN PROTI PÁDU upozorňuje na nebezpečí úrazu a příkaz k...

Kód: JE743841_200
OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU
od 6 Kč včetně DPH
od 4,96 Kč

Příkazová značka OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU upozorňuje na nutnost sejmout, odstranit nebo...

Kód: 1394_200
PŘED PRACÍ UZEMNI!
6 Kč včetně DPH
4,96 Kč

Příkazová značka PŘED PRACÍ UZEMNI! upozorňuje na nutnost provést uzemnění stroje, přístroje, zařízení,...

Kód: 953936_100
ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN PROVĚŘENÝ PRACOVNÍK
od 6 Kč včetně DPH
od 4,96 Kč

Příkazová značka ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN PROVĚŘENÝ PRACOVNÍK upozorňuje na nutnost provádět obsluhu stroje...

Kód: 253908_200
VYPNI V NEBEZPEČÍ!
10 Kč včetně DPH
8,26 Kč

Příkazová značka VYPNI V NEBEZPEČÍ! upozorňuje na nutnost vypnout stroj, zařízení, systém nebo ovladač v případě...

Kód: 253913_100
OPRAVUJ-ČISTI-SEŘIZUJ JEN ZAJIŠTĚNÝ STROJ V KLIDU
od 12 Kč včetně DPH
od 9,92 Kč

Příkazová značka OPRAVUJ-ČISTI-SEŘIZUJ JEN ZAJIŠTĚNÝ STROJ V KLIDU upozorňuje na nutnost provádět opravy,...

Kód: 253922-1_200
POUŽIJ OCHRANNÉ RUKAVICE
od 12 Kč včetně DPH
od 9,92 Kč

Příkazová značka POUŽIJ OCHRANNÉ RUKAVICE upozorňuje na nutnost používat ochranné rukavice během pracovní činnosti.

Kód: 252601_200
VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZŮSTAT VŽDY VOLNÝ
od 12 Kč včetně DPH
od 9,92 Kč

Příkazová značka VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZŮSTAT VŽDY VOLNÝ upozorňuje na nutnost udržovat vymezený prostor trvale volný...

Kód: JE541017_200
PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH - POUŽÍVEJ CHRÁNIČE SLUCHU
od 14 Kč včetně DPH
od 11,57 Kč

Příkazová značka PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH - POUŽÍVEJ CHRÁNIČE SLUCHU upozorňuje na nutnost používat ochranné brýle...

Kód: 252404-1_100
VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ - OCHRANNÝCH BRÝLÍCH
od 14 Kč včetně DPH
od 11,57 Kč

Příkazová značka VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ - OCHRANNÝCH BRÝLÍCH upozorňuje na nutnost používat ochrannou...

Kód: 252301-2_100
VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K EL. ZAŘÍZENÍM - ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ !
od 14 Kč včetně DPH
od 11,57 Kč

Příkazová značka VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K EL. ZAŘÍZENÍM - ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM...

Kód: 298111_100
ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ KLAKSONU - POUŽÍVEJTE ZVONEK !
od 14 Kč včetně DPH
od 11,57 Kč

Příkazová značka ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ KLAKSONU - POUŽÍVEJTE ZVONEK ! vyznačuje zákaz používání klaksonu a příkaz...

Kód: JE743860_100
Nahoru
Další produkty